STICHTING CILINDER

Stichting Cilinder organiseert indrukwekkende culturele en/of sportieve activiteiten.
Wij hopen verschillende doelgroepen en subculturen, maar in het bijzonder jongeren uit de wijken te inspireren tot positieve participatie bij het verbeteren van de
leefbaarheid in de omgeving. 

Stichting Cilinder is in 2006 opgericht met het volgende in de statuten vastgelegde doel: 


Het organiseren, steunen en ontwikkelen van culturele activiteiten in de gemeente Haarlemmermeer, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Street art als subcultuur


Street art is tegenwoordig uitgegroeid tot één van de grootste underground subculturen, waarschijnlijk omdat deze subcultuur toegankelijk is voor mensen uit alle lagen van de samenleving. Waar graffiti in de jaren ’60 nog vooral bestond uit hiphoppers, trok het begin van de street art in de jaren ’70 behalve hiphoppers tevens punkers aan. En naarmate de tijd verstreek, werd het steeds minder belangrijk naar welke muziek je luisterde. De politieke ideeën en de kunstzinnige creativiteit van de kunstenaars ging een steeds grotere rol spelen. Tot de street art subcultuur behoren tegenwoordig idealistische tieners, studenten van de kunstacademie en zelfs grafisch vormgevers. Het maakt niet uit wat je leeftijd is, naar welke muziek je luistert, of wat je politieke standpunten zijn. Als je artistiek bent en houdt van de adrenalinekick van het illegaal aanbrengen van kunstwerken op straat, dan kun je jezelf rekenen tot deze veelzijdige subcultuur.

bron: kunst kopen online

(wikipedia) Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft in jongerengroepen. Een jeugdcultuur is niet zomaar een jongerengroep, maar zij heeft als extra kenmerk dat er sprake is van normen en waarden, die vorm krijgen in taal, kleding, lichaamsversiering (kapsels, tattoo's, piercings) en muziek. Een jeugdcultuur kent dus een binnenkant en een buitenkant.

Subculturen hebben vaak eigen stijlen, die zich uiten in de vorm van kleding en muziek, maar ook taalgebruik en politieke voorkeuren. Ook kan een subcultuur ontstaan door zaken die bepaalde groepen al met elkaar gelijk hebben, zoals etniciteit of religie.

Underground (Engels: ondergronds) is de subcultuur waarin idealistische of kunstzinnige uitingen zich al dan niet bewust afzetten tegen de uitingen voor het grote publiek; de uitingen betreffen onder meer de beeldende kunst, literatuur, muziek, film en mode, en ook de media waarin idealisme of alternatieve levenswijzen een belangrijke rol speelt. Kenmerkend zijn veelal de selecte publieksgroep en daardoor de relatieve onbekendheid, de idealistische of kunstzinnige eigenheid voor laten gaan voor commercie/financieel gewin, en de drang naar kunstzinnige vernieuwing (avant garde).

Missie

Stichting Cilinder wil een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, vanuit de gedachte dat kunst, cultuur en sport een verbindend en educatief fundament is voor de samenleving.

Visie

Stichting Cilinder organiseert indrukwekkende culturele activiteiten die een verbindend karakter hebben voor wijken, personen en uiteenlopende doelgroepen.

Onze strategie

De komende jaren  zullen in het teken staan van stichting Cilinder opnieuw op de kaart zetten en echt een impact maken. De eerste aandacht zal uitgaan naar de organisatiestructuur van de stichting. Deze wordt kritisch geëvalueerd en tegen het licht gehouden van mogelijke geldschieters, zoals fondsen. Concreet betekent dit dat er een bestuurs toevoeging plaats heeft gevonden, er kritisch gekeken wordt naar de doelstellingen van de stichting en dat er een Raad van Toezicht opgericht gaat worden. Dit zal onder andere bijdragen aan het vereenvoudigen van fondsenwerving om projecten tot uitvoer te kunnen brengen. 


Één van de projecten die op relatief korte termijn neergezet gaat worden is Tunnelvisie. Tunnelvisie is een streetart project met een hoog educatief gehalte, juist op deze enigszins onprettige plekken, namelijk onder de viaducten. Tunnelvisie is een project dat vandalisme tegen gaat, het gevoel van veiligheid in de viaducten en aangelegen wijken verbeterd en het eigen gezicht van Hoofddorp versterkt. Dit project wordt tevens aangegrepen om de samenwerking binnen de gemeente Haarlemmermeer met de verschillende organisatie te versterken. Denk hier bijvoorbeeld aan organisaties die met jongeren werken zoals Maatvast, maar ook Bureau Halt. 


In de verdere toekomst droomt stichting Cilinder van een multi inzetbare fysieke ruimte, waar uiteenlopende culturele en sportieve activiteiten georganiseerd kunnen worden. De komende jaren wordt hier onderzoek naar gedaan, met als streven een concreet plan van aanpak te hebben over vier jaar. 

TEAM CILINDER

Freek Hoogland

Bestuurslid

Created with Sketch.

Freek Hoogland - Voorzitter stichting Cilinder en account manager bij een multinational, voor Cilinder vele festivals georganiseerd voor duizenden bezoekers en daarbij tientallen vrijwilligers aangestuurd.

Martin Cairo

Bestuurslid

Created with Sketch.

Martin Cairo - Penningmeester stichting Cilinder, in het dagelijks leven vol passie werkzaam met daklozen.

Daan Wille

Bestuurslid

Created with Sketch.

Daan Wille - Secretaris stichting Cilinder en bestuurslid van het eerste uur. "Met kalligrafie heeft Daan Wille een hele aansprekende kunstvorm ontwikkeld die hij tijdens workshops op enthousiaste manier kan delen. Jong en oud kan veel van deze vakman leren. Wij werken jaarlijks met veel plezier met Daan samen tijdens het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam en Craft in Focus in Brooklyn New York." Wendy van Wilgenburg. Directeur.

Onno Blom

Project ondersteuning

Created with Sketch.

Onno Blom - Stichting Cilinder heeft samenwerking gezocht met Projectbureau Hey Ho Let’s Go! Een startende sociale onderneming van twee enthousiaste mensen met veel ervaring in de cultureel, maatschappelijke sector. Onder andere bekend van het succesvolle project My Generation, een ontmoetings en muziekproject voor senioren. Onno Blom en Mara van Limbeek verzorgen de projectcoördinatie en de administratieve taken. 

Mara van Limbeek

Project ondersteuning

Created with Sketch.

Mara van Limbeek - Stichting Cilinder heeft samenwerking gezocht met Projectbureau Hey Ho Let’s Go! Een startende sociale onderneming van twee enthousiaste mensen met veel ervaring in de cultureel, maatschappelijke sector. Onder andere bekend van het succesvolle project My Generation, een ontmoetings en muziekproject voor senioren. Onno Blom en Mara van Limbeek verzorgen de projectcoördinatie en de administratieve taken. 

Partners

Gemeente Haarlemmermeer / Waterwolf / Hey Ho Let's go! / 

"Met kalligrafie heeft Daan Wille een hele aansprekende kunstvorm ontwikkeld die hij tijdens workshops op enthousiaste manier kan delen. Jong en oud kan veel van deze vakman leren. Wij werken jaarlijks met veel plezier met Daan samen tijdens het Ambacht in Beeld Festival in Amsterdam en Craft in Focus in Brooklyn New York."
Wendy van Wilgenburg. Directeur.